/

lyrics

Var det repen kring handlederna eller tygeln kring din hals som föranledde känslan av att trygghet inte alls var beroende av hur pass väl den som stod sist i kön blev bemött utav ett hånfullt skratt och en bortbliven lön? För ett slit, för ett släng. För en sväng via närkrogen, som blev en natt i främmande säng. Strax stod det klart att hemmet inte längre var ett hem. Men utan att låta sorgen dras gick broder Gustav ut på kalas, och spydde ut sin ängslan för en stum publik. Ute i dessa kulturlandskap finns ett överflöd av avund, rent förakt och hat, så att den mest kärleksfulla vänskap konkurreras ut av mer lönsamma företag. Jag borde väl ha bett om en slant då jag grävde min grop. Jag borde väl ha bett om en slant då jag fyllde den upp med tjära och fjädrar. För ingenting får väl göras utan att det är en del av en global karneval där pajasarna bestämmer vad är rätt, vad är fel. Men utan att låta sig bedras drack syster Sylvia ur sitt glas, och spydde ut sitt löfte om att ta sig härifrån. Ur dessa kulturlandskap. Ur ett överflöd av avund, självförakt och hat, där den mest kärleksfulla vänskap konkurreras ut av mer lönsamma företag.

credits

tags

tags: punk Turku

license

all rights reserved

about

Abus Turku, Finland

contact / help

Contact Abus

Streaming and
Download help

Redeem code